Hoppa direkt till innehållet

Trafiksäkerhet på Växjövägen mellan Elmevägen och avfart Möckeln söder

Mellan angivna punkter finns ca 20 tillfarter till fastigheter.
Trafiken har avsevärt ökat under senare tid, liksom farten och därmed säkerheten för trafikanten.
Hemställan;
Översyn av säkerheten för trafikanten med särskilt beaktande av skyltning och fartbegränsning på angiven sträcka äskas.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Förslag
Publicerad: