Säkrare gång- och cykelväg Liatorp

Växjövägen genom Liatorp är nu klar gällande ny beläggning.
Förslag: Måla upp gång och cykelutrymme, genom heldragen, kraftig linje vid ena eller bägge sidorna. Finns bra exempel i tex Lönsboda. Mindre utrymme för bilar ger också lägre hastighet, samt tryggare för övriga trafikanter

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Förslag
Publicerad: