Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Säkrare gång- och cykelväg Liatorp

Växjövägen genom Liatorp är nu klar gällande ny beläggning.
Förslag: Måla upp gång och cykelutrymme, genom heldragen, kraftig linje vid ena eller bägge sidorna. Finns bra exempel i tex Lönsboda. Mindre utrymme för bilar ger också lägre hastighet, samt tryggare för övriga trafikanter

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen.

Hej

Tack för din synpunkt. Vi ber om ursäkt för sent svar. Detta är en fråga som kommunen arbetat med under en längre tid och olika förslag har diskuterats. Vägen är inte bred nog för att måla en heldragen linje och på så sätt få till en cykelbana. Istället kommer två avsmalningar att placeras ut på vägen för att sänka biltrafikens hastighet. En streckad vägren målas i samband med detta på vägens västra sida för att göra vägen säkrare för gående och cyklister. Detta kommer att genomföras under våren 2021.

Förslag
Publicerad:
Till toppen