Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever

Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever. Se bifogad bilaga.PDF (pdf, 55.8 kB)

Förslaget är skickat till utbildningsförvaltningen för handläggning.

Förslag
Publicerad: