Cykelväg

Hej
Jag önskar att kommunen åtgärdar cykelvägen utmed GEMÖ skolan. Cykelvägen på båda sidor Skolgatan ned till Atteviks är i behov av omsorg. Rötter har skapat besvärliga gupp på vägen som ibland gör det rent av farligt att cykla.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Förslag
Publicerad: