Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Cykelstig

Kan man inte röja upp en enkel tillfällig cykelstig på västra sidan av viadukten/tunneln som löper under väg 23 bakom IKEA varuhuset så att den kan användas? Stigen skulle kunna börja vid befintlig väg på västra sidan om väg 23 där porten i viltstängslet finns och sedan söderut ner till viadukten/tunneln. En sträcka på kanske 50 meter. På så vis skapas en mycket säkrare överfart för folk som vill förflytta sig över väg 23. På östra sidan är det ju redan färdigt och tunneln är ju på plats. Standarden på stigen behöver inte vara hög. Bara tillräckligt för att ta sig fram.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2020-10-01:

Hej Krister,

Tack för ditt förslag.

Kommunen har i nuläget inga planer på att röja fram en stig utmed viltstängslet.

Frågan kommer att utredas mer samband med det nya området Furulund.

Du kan läsa mer om Furulund i länken nedan. https://www.almhult.se/sv/byggaflyttahit/samhallsplanering/morgondagensalmhultvaxerfram/furulund.4.2e3f878c15be6de5beb6191.html Länk till annan webbplats.

Med vänlig hälsning

Elinor Johansson
Gatuingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen