Busshållplats

Jag tycker det hade varit bra med en bänk och soptunna i samband med busshållplatserna, t.ex. vid hållplatsen Majtorpsvägen. Skulle säkert
passa vid flera hållplatser.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Förslag
Publicerad: