Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Belysning gångbro över Helga å i Diö

Vintertid är det nästan helt mörkt och ofta halt på gångoch
cykelvägen över Helga å i Diö. Jag föreslår att vi sätter upp belysning på bron. Förutom att det blir säkrare att gå och cykla över bron, så tycker jag att det även pryder den unika brokonstrutionen. Om det är möjligt borde vi göra något åt halkan när det är blött. Med tanke på att ålderdomshemmet Ekebo ligger nära, så är risken för allvarliga personskador stor för de äldre.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen.

Hej

Tack för din synpunkt. Vi ber om ursäkt för sent svar. Trafikverket är väghållare för denna bro.

Förslag
Publicerad:
Till toppen