Återvinning

Medborgarna blir allt bättre på att lämna plast, papper, metall, tidningar m.m. till återvinningsstationerna. MEN det funkar dåligt eftersom de alldeles för ofta är överfulla. Se till att tömma i tid. Det är uselt av kommunen det sköts så dåligt.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2019-04-09:

Denna fråga ansvarar Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) för och kommunen hänvisar till dem i ärendet.

Förslag
Publicerad: