Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Styrdokument

Policys beslutas av kommunfullmäktige och ger anvisningar av en övergripande karaktär. Reglementen definierar nämndernas verksamhetsområden och beslutas av kommunfullmäktige. Handlingsplaner och Verksamhetsplaner är mer detaljerade och beslutas oftast av kommunstyrelse eller nämnd.

Reglementen och Arbetsordningar

Policys

Riktlinjer

Planer

Övriga dokument

Kommunala Bolag

Till toppen