Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressmeddelande: Mija Toftner, förvaltningschef för kultur- och fritid, säger upp sig

Kommunchef Tomas Rikse tog i går emot Mija Toftners uppsägning från tjänsten som chef för Kultur- och fritidsförvaltningen i Älmhults kommun.

– Jag kan inte annat än beklaga att Mija Toftner lämnar sitt uppdrag, säger Tomas Rikse.

Mija Toftner har framfört önskemål om att under uppsägningstiden få bli befriad från uppdraget som förvaltningschef för att i stället utföra andra arbetsuppgifter för kommunen. Med hänvisning till Mijas personliga förhållanden har Tomas Rikse tillmötesgått önskemålen.

Mija Toftner ska under uppsägningstiden bland annat utreda förutsättningar för och framlägga förslag till kommunens förhållningssätt till och arbete med ungdomsdemokratifrågor.

Under en övergångstid kommer Tomas Rikse att överta ansvaret för ledningen av kultur- och fritidsförvaltningen.

Kontaktperson:

Tomas Rikse, kommunchef Tfn: 070-388 87 53

Nyhet
Publicerad:
Till toppen