Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressmeddelande:
Kommunen tar över parkeringsövervakningen och P-skivan ska ge bättre rotation i centrum

Tisdagen den 22 april införs kommunal parkeringsövervakning i Älmhults kommun. I samband med detta införs P-skiva för de centrala delarna av Älmhult med syftet att få bättre rotation i centrum. Parkering i kommunen kommer fortsatt att vara gratis, inga avgifter införs.

- Många i Älmhult har påpekat att det är ont om parkering i Älmhults centrum. Handeln har också framfört att något måste göras då många parkerar länge och på så sätt blockerar parkeringarna i centrum, ibland en eller flera dagar, säger Hanna Holm, gatuchef på Älmhults kommun.
En studie gjord 2011 visar dock att finns relativt gott om parkeringsplatser i Älmhults centrum. P-skivan gör det möjligt att reglera parkeringstiden vilket sannolikt kommer att gynna handeln.

Bättre flöde i trafiken

Syftet med att införa P-skivor i Älmhult är dels att få ett bättre flöde i centrum, dels att öka tillgängligheten för besökare. Den kommunala parkeringsövervakningen gäller i hela kommunen och kartan visar de delar av Älmhult där P-skiva behövs. Det är endast på de rödmarkerade sträckorna i centrala Älmhult som P-skiva ska användas. På övriga platser gäller 24-timmarsparkering.

P-skivor är gratis och kan hämtas i kommunhusets reception från och med vecka 14. Framöver kommer man även kunna hämta sin P-skiva på bilverkstäder, däckfirmor och i vissa affärer.

Kontaktperson: Hanna Holm, gatuingenjör 0476-553 36

Med vänlig hälsning
Maria Grahn, kommunikatör

Nyhet
Publicerad:
Till toppen