Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressmeddelande: Kombiterminalen i Älmhult expanderar – bidrar till minskade utsläpp av koldioxid

Från den 1 juli öppnar Älmhults Terminal Aktiebolag (ÄTAB) en ny omlastningsterminal inom Kombiterminalen i Älmhult. Den här transportlösningen för med sig en kraftig minskning av koldioxid-, svavel- och kolväteutsläpp, då mer än 6 000 transporter årligen flyttas över från landsväg till järnväg, varav ungefär 2 900 via Älmhult.

– Upplägget innebär att transporter effektiviseras i mycket hög grad såväl miljömässigt som ekonomiskt, vilket ligger helt i linje med vår vilja att öka hållbarheten inom transportsektorn. Vi bidrar till att minska negativ miljöpåverkan. Minskningen av utsläpp beräknas motsvara ca 8 000 000 kg koldioxid, säger Elizabeth Peltola, kommunalråd och ordförande i bolagets styrelse.

Elizabeth Peltola framhåller också att man samtidigt får stora möjligheter att expandera verksamheten eftersom den breddas.

– Från Älmhults Terminal Aktiebolag ser vi att den här lösningen för med sig intressanta utveck- lingsmöjligheter som är mycket spännande och viktiga för Älmhults kommuns framtid, säger Peltola.

Kontaktpersoner:

Elizabeth Peltola, kommunalråd och ordförande i Älmhults Terminal AB Tfn: 070-225 50 98

Paul Robertsson, planeringssamordnare Älmhults kommun Tfn: 0476-551 41

Med vänlig hälsning

Malin Blom, kommunikationschef

Tfn: 0733-70 82 88

FAKTA

ÄTAB är en av Sveriges största inlandsterminaler och samägs av Älmhults kommun, IKEA AB samt Cargo Net AS. Driftsoperatör för terminalen är Ikea svenska AB. Scandinavian Logistics Partners (Scanlog) kommer att använda terminalen för distribution i södra Sverige. Det är en så kallad multimodal järnvägspendel från Gent till Älmhult i tillägg till Scanlogs existerande terminal i Hallsberg, som används för distribution i mellersta och norra Sverige.

Gods hämtas hos producenter i Spanien, Frankrike, Benelux och västra Tyskland med bil, och omlastas sedan i Volvos terminal i Gent till Volvos tåg som går tillbaka till Sverige.

Genom samarbetet mellan ÄTAB, Ikea svenska AB och Scanlog erbjuds kunder inom dagligvaruhandel och industri ett kost- nadseffektivt och miljömässigt mycket attrak- tivt alternativ till landsvägstransporter från deras producenter i Europa till centrallagren i södra Sverige.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen