Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressmeddelande 2017-11-13:
Gemensam entreprenör första steget till att bilda regionalt avfallsbolag

Nu är det klart att Växjö, Lessebo och Tingsryds kommuner tillsammans ska handla upp en gemensam entreprenör för insamling av hushållsavfall. Entreprenaden är det första konkreta steget mot ett gemensamt avfallsbolag. Det regionala avfallsbolaget ska bestå av Växjö, Älmhult, Markaryd, Lessebo och Tingsryds kommuner.

Alla fem kommuner står inför liknande utmaningar de kommande åren. För att uppnå nya EU-direktiv kring avfallshantering plus nationella och lokala miljömål krävs ett samarbete i regionen. En arbetsgrupp från fem kommuner i regionen; Växjö, Älmhult, Markaryd, Lessebo och Tingsryd har under året tagit fram ett beslutsunderlag om att tillsammans bilda ett regionalt avfallsbolag. Genom ett regionalt avfallsbolag ska det bli lättare att ställa om till de höjda kraven och en bättre och mer långsiktig samsyn på avfallshantering.

Det allra första steget mot en större samverkan är en gemensam entreprenör för Växjö, Lessebo och Tingsryds kommuner. De tre kommunerna har alla tagit beslut om att införa så kallad fastighetsnära insamling för villahushåll i fyrfackskärl. Fastighetsnära insamling innebär att förpackningar och tidningar, tillsammans med mat- och restavfall, hämtas vid tomten i två stycken sopkärl med fyra fack i varje sopkärl. Eftersom Älmhult och Markaryds kommuner ännu inte tagit beslut om att införa fastighetsnära insamling är de inte med i denna upphandlingsomgången.

Beslut om bolagsbildning i februari

I februari fattar kommunfullmäktige i de fem kommunerna beslut om att bilda ett avfallsbolag. Innan dess kommer tekniska nämnden i Växjö kommun att behandla frågan kring bolagsbildning. Den gemensamma upphandlingen annonseras under november månad med förhoppning om att skriva avtal under våren.

Om det regionala avfallsbolaget bildas kommer det att vara startat till årsskiftet 2019. Lessebo och Tingsryd byter entreprenör i februari 2019 när deras nuvarande avtal går ut. Växjös avtal med entreprenör går ut i september 2019 och därefter går kommunen över till det nya avtalet. Fastighetsnära insamling ska enligt tidplan införas i Lessebo och Tingsryds kommuner under hösten 2019 och i Växjö kommun under 2020. Älmhult och Markaryds kommuner förväntas ta beslut om fastighetsnära insamling i fyrfackskärl under 2018. I så fall införs fastighetsnära insamling i de kommunerna under 2021.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen