Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressmeddelande 2017-09-26:
Både styrkor och förbättringsområden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Under perioden maj till september har konsulterna Eva Arvidsson och Göran Svensson från Planum Organisation gjort en genomlysning av verksamheten som röromsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF).
- Målet är att få en bra helhetsbild underlag för framtida beslut i socialnämnden så att vi kan ge våra medborgare bästa tänkbara service och omsorg framöver, säger Lars Ingvert, ordförande i socialnämnden.

Eva Arvidsson och Göran Svensson har intervjuat ett stort antal personer, granskat dokument och analyserat statistik.

Resultat

I rapporten redovisas såväl styrkor som förbättringsområden. Den innehåller också ett antal konkreta förslag. Som styrkor nämns att socialpsykiatrin är en stabil verksamhet med god kompetens, engagerat ledarskap och engagerade medarbetare. Verksamheten anses ligga långt fram och är väl sedd internt och i regionen.

Bland förslagen till åtgärder finns bland annat att OF behöver förstärka handläggningsresurserna, erbjuda mer kompetensutveckling och att kommunen behöver kartlägga framtida behov inom daglig verksamhet.

Vad händer nu?

Socialförvaltningens ledning kommer nu att ta ställning till handlingsplanen med åtgärder för att göra verksamheten ännu bättre.

– Behovet av daglig verksamhet har ökat samtidigt som målgruppen har blivit bredare, det gör att vi behöver utveckla verksamheten. Arbetet har redan påbörjats genom att utveckla arbetssättet och utöka lokalerna. Vi har tidigare jobbat målinriktat med kompetensutveckling för socialpsykiatrin, vilket har gett resultat. Vi har också börjat ta fram en plan på hur vi ska arbeta med kompetensutveckling även för andra medarbetare, berättar Liil Nilsson, områdeschef OF.

Bifogat hittar du slutrapporten. Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Kontaktpersoner

Liil Nilsson, områdeschef OF 0476-554 19

Lars Ingvert, ordförande socialnämnden, 070-371 87 18

Med vänlig hälsning

Maria Grahn
Kommunikatör

Nyhet
Publicerad:
Till toppen