Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressmeddelande 2016-12-08:
Rekordökning av Älmhults befolkning 2016!

Enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån har Älmhults kommuns befolkning ökat med hela 377 invånare sedan årsskiftet. Det är en ökning som är långt över kommunens mål på 1 procent per år, vilket motsvarar 162 nya invånare för 2016. Det ser att bli Älmhults största befolkningsökning i modern tid.

– Det sker en befolkningsökning i de flesta kommunerna i landet, men Älmhult sticker ut rejält. Över två procents befolkningsökning hittills i år är mycket och kan bero på flera saker. Men det är sannolikt flera faktorer som bidrar till fler inflyttare; ett bra bostadsutbud och ett aktivt näringsliv samt arbetstillfällen gör att många söker sig till Älmhult, säger Mario Jonjic, utredare på utvecklingsenheten.

Kommunen har satsat på att marknadsföra kommunen, men också lagt resurser på rent fysiska åtgärder för att höja attraktiviteten. Och fler åtgärder är planerade:

– Detta visar återigen att vi är på rätt väg vad gäller vårt engagemang och hårda arbete på att få till fler bostäder och en utveckling av centrum och nya skolor. Under nästa år börjar vi ta fram fler detaljplaner för bostäder. Dessutom har vi förestående satsningar för att öka attraktiviteten men framförallt tillgängligheten på Norra Esplanaden och Stortorget. Detta gör vi för gamla och nya medborgare, understryker kommunalrådet Ingemar Almkvist.

Först ut 2017 blir framtagandet av en ny detaljplan för att skapa nya kontor, bostäder och lokaler för handel på den plats som kallas för Busstorget, vid stationen. Platsen är central i förhållande till viktiga målpunkter i Älmhult, vilket är attraktivt för såväl bostäder som för näringslivet.

En annan detaljplan som ska påbörjas under 2017 är för Näset där fler bostäder, i ett synnerligen attraktivt läge, ska möjliggöras.

– Dessa förslag på planer ska givetvis upp för politisk behandling först och främst. Emellertid finns förslagen redan i den kommunomfattande översiktsplanen, men vi vill förtydliga varje planuppdrag innan vi sätter igång, säger Ingemar Almkvist.

 

Kontaktpersoner:
Ingemar Almkvist, kommunalråd
Tfn: 070-320 10 96

Mario Jonjic, utredare
Tfn: 0476-64 24 35


Med vänlig hälsning
Malin Blom
Kommunikationschef

Nyhet
Publicerad:
Till toppen