Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation:
Utredningen om framtidens förskolor och skolor i Älmhult är klar

I dag har kommunstyrelsens arbetsutskott tagit emot och godkänt en utredning om framtidens förskolor och skolor. Utredningen är gjord av företaget Horisont Arkitekter AB på uppdrag av kommunen. Uppdraget var att beskriva hur lokalsituationen ser ut i dag, hur befintliga lokaler bäst kan utnyttjas och var nya lokalbehov behöver tillgodoses. I uppdraget ingick också att ge förslag på hållbara lösningar vad gäller lokaler.

Paul Robertsson, planeringssamordnare på Älmhults kommun presenterade i dag utredningen tillsammans med arkitekten Michael Gustafsson, Horisont Arkitekter AB.

Utredningen pekar bland annat på att kommunen behöver ha en god planberedskap för nya förskolor. Den pekar också på att det är nödvändigt att snabbt komma igång med projektering och byggnation av en ny grundskola eftersom elevunderlaget ökar kraftigt i kommunen. Denna grundskola ska även inrymma Internationella skolan, som i dag är för stor för att inrymmas i Haganässkolan. I utredningen föreslås att en ny skola byggs i centralortens östra del på Hagaboområdet.

– Utifrån utredningens slutsatser kommer vi omgående att ta fram en handlingsplan för hur lokalfrågan ska lösas på kort sikt. Vi kommer också att ta fram ett förslag på beslut till kommunstyrelsen om hur lokalfrågan ska lösas på lång sikt, säger Paul Robertsson.

Läs hela rapporten här. Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)

Kontaktperson:

Paul Robertsson
Mobil:  070-600 55 54
Ankn: 0476-55141


Med vänlig hälsning,
Malin Blom

Kommunikationschef
Tfn: 0476-553  28


Nyhet
Publicerad:
Till toppen