Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation: Utbildningsnämndens bokslut för 2017

Utbildningsnämndens bokslut behandlades på nämndens sammanträde i dag den 24 januari. Bokslutet visar:

  1. Ett positivt ekonomiskt resultat på 5,6 miljoner kronor, motsvarande 1,5 procent av nämndens nettobudget.
  2. Bristande måluppfyllelse i grundskolan.
  3. Att personalens sjukfrånvaro har minskat under året.

Förklaringar till nämndens överskott

Att nämnden har ett överskott beror främst på att tilläggsbudgeten på 6,7 miljoner kronor beviljades sent på året. Det gjorde att det var svårt att omsätta pengarna under 2017 eftersom det till stor del handlar om att anställa ny personal. Legitimerad och behörig personal är en bristvara och svår att rekrytera, vilket gör att det krävs god framförhållning.

Årets intäkter blev också högre än förväntat när det till exempel gäller statsbidrag. Inte heller dessa medel kunde omsättas fullt under det gångna året.

Vakanser inom flera verksamheter påverkar det ekonomiska resultatet positivt.

Förbättringar under året

De ökade frisktalen hos personalen tillsammans med förbättrade värden i medarbetarenkäten är positiva signaler för skolans verksamhet, då personalen är nyckeln till att kunna förbättra resultaten. Glädjande är också att resultaten i medborgarstudien, som gjordes 2017, visar att kommunens medborgare blivit mer positiva till skolans verksamhet sedan den förra mätningen (2015).

Åtgärder

Vi når inte målen om förbättrade meritvärden i grundskolan. Vi driver ett intensivt utvecklingsarbete för att förbättra resultaten inom ramen för Älmhultsmodellen* med en betydande satsningar på att utveckla pedagogiska metoder, öka det digitala lärandet, särskilda stödinsatser och en stärkt elevhälsa.

Läs mer om Älmhultsmodellen här.

Kontaktperson:

PO Johansson, chef för utbildningsförvaltningen
Telefon: 0476-550 60 (anträffbar efter kl. 16.00 i dag)

 

Med vänlig hälsning

Malin Blom
Kommunikationschef

Nyhet
Publicerad:
Till toppen