Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation:
Stabil ekonomi 2014 i Älmhults kommun

Ett positivt resultat på 12,8 miljoner - något under budget men över målen. Det visar prognosen för 2014 för Älmhults kommun i den senaste delårsrapporten, som omfattar januari till och med augusti.

- Det är naturligtvis oerhört glädjande om vi kan komma så nära det budgeterade resultatet, kommenterar kommunstyrelsen ordförande Elizabeth Peltola. Det innebär att vi klarar den finansiella målsättningen för året.

Skatteintäkterna högre än budgeterat

Kommunfullmäktige har satt ett mål att kommunen ska ha ett överskott på minst 1 procent av skatter, statsbidrag och utjämning. Målet uppgår till 7,7 miljoner och behövs för att möta behov av nya investeringar och ambitioner. Med en prognos på 12,8 miljoner kronor mot budgeterat 14,6 miljoner når kommunen målet.

Det som framför allt bidrar till det positiva resultatet är ökade skatteintäkter. Men även de finansiella kostnaderna blir lägre än vad som förutsågs i budgeten. Detta beror bland annat på lägre räntekostnader när investeringar blivit senarelagda. Kommunen har med andra ord inte behövt låna så mycket som man trodde i budgeten.

Något besked om ytterligare återbetalning av medel ifrån så kallade AFA-försäkringar har inte kommit.
- Detta skulle ytterligare kunna förstärka resultatet för 2014, berättar ekonomichef Katarina Andersson. Men i så fall är det sista året som pengarna kan komma i fråga.

Överlag positivt men det finns orosmoln

Det som också framgår av rapporten är resultaten för de olika nämnderna.
- Sedan prognosen efter mars har utbildningsnämndens förbättrat sitt läge och beräknas nå ett nollresultat, vilket är mycket positivt, säger Elizabeth Peltola.

Orosmolnen som både Elizabeth Peltola och Katarina Andersson ser är att socialnämnden har svårt att bedriva sin löpande verksamhet inom de ramar som ges av budgeten. Prognosen för nämnden var redan i mars ett underskott på 10,7 miljoner, vilket nu har ökat till –11,5 miljoner.

De största underskotten finns bland annat under hemtjänsten i äldreomsorgen, inom placeringar av barn och unga samt vuxna inom individ och familjeomsorgen. Socialnämnden kommer nu att behöva presentera åtgärdspaket och göra extra redovisningar till kommunstyrelsen för att bevaka utvecklingen.

- Vi måste analysera alla nyckeltal och förslå konkreta åtgärder på de områden där vi avviker från övriga kommunsverige. Vi måste ha balans mellan löpande intäkter och kostnader, betonar Katarina Andersson.
- Sammantaget visar delårsrapporten på att vi har god ekonomisk hushållning, om vi ser på hela året, avslutar Elizabeth Peltola.


Kontaktpersoner
Elizabeth Peltola, kommunalråd
Tfn: 070-225 50 98

Katarina Andersson, ekonomichef
Tfn: 0476-551 43


Med vänlig hälsning
Malin Blom, kommunikationschef
Tfn: 0733-70 82 88


Nyhet
Publicerad:
Till toppen