Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation -
Skolinspektionens huvudmannabeslut överlämnat till Älmhults kommun i dag:
Utbildningsförvaltningens nya kvalitetssystem får stöd i rapporten

På fredagsförmiddagen gästade fyra representanter från Skolinspektionen Älmhults kommun för att ge en återkoppling från de tillsynsbesök som gjordes under våren i Älmhults kommuns förskolor, fritidshem och skolor.

Ett par förbättringsområden som Skolinspektionen särskilt lyfter fram i den så kallade huvudmannarapporten är att likvärdigheten i skolan måste förbättras i Älmhults kommun och att det behövs ett väl fungerande kvalitetsystem.

Likvärdighet och kvalitetssystem

Pojkar i årskurs 9 i Älmhults kommunala skolor når som grupp betydligt sämre resultat jämfört med flickor som grupp. Skillnaderna återfinns även i gymnasieskolan. Skolinspektionen menar att ansvariga måste säkra att skolorna ger alla elever, pojkar som flickor, lika goda möjligheter att nå utbildningens mål genom ett mer systematiskt kvalitetsarbete.Brister i det systematiska kvalitetsarbetet lyft också fram som ett förbättringsområde i rapporten. Skolinspektionen menar att avsaknad av ett bra system gör att ansvariga politiker och förvaltningen saknar en fullständig bild av läget i skolorna.

Inga överraskningar

– Jag är inte överraskad av resultaten i tillsynsbeslutet. Genom den här tillsynen får vi ett värdefullt utifrånperspektiv. Vi får också en bra vägledning inom politiken för hur vi ska arbeta vidare och vilka frågor som är viktiga att driva framöver för att stärka kvaliteten i våra förskolor, fritidshem och skolor, säger Bodil Hansen, ordförande i utbildningsnämnden.Charlotta Kabo Stenberg, chef för utbildningsförvaltningen är inte heller överraskad.– Jag är väl medveten om de brister som påtalas och känner mig tillfreds med att få bekräftat att vårt nuvarande arbete ligger helt i linje med de rekommendati­oner som Skolinspektionen ger. Utbildningsnämnden har fastställt en ny kvalitetsmodell som omfattar hela förvaltningens verksamhet på alla nivåer och över hela årscykeln. Jag vet också att vi måste komma tillrätta med skillnaden i måluppfyllese mellan pojkar och flickor. Vi kommer att vidta åtgärder för att stärka pojkarnas förutsättningar, säger Charlotta Kabo Stenberg.

Skolinspektionens uppdrag

Skolinspektionen granskar skolor och övriga utbildningsverksamheter i samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten för granskningen är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö.   Skolinspektionen kräver att Älmhults kommun senast den 15 december ska redovisa vad man gjort för att komma till rätta med de brister som pekats ut.

Kontaktpersoner:

Bodil Hansen, ordförande i utbildningsnämnden
Tfn: 0476-553 89
Charlotta Kabo Stenberg, chef för utbildningsförvaltningen
Tfn: 0476-555 24


Nyhet
Publicerad:
Till toppen