Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation:
Niorna i Älmhult har uppnått bästa resultat på flera år

Meritvärdena för niondeklassarna som slutade grundskolan i Älmhult förra veckan var bättre än på flera år. I år hamnade medelvärdet på 215,5 meritpoäng, vilket är en klar förbättring mot förra årets 197,6. Glädjande är också att både flickornas och pojkarnas resultat har höjts.

Stefan Jönsson som är ordförande i utbildningsnämnden är nöjd med årets resultat:
– Jag är oerhört tillfreds med att resultaten har vänt och att vi nu ser en klar förändring i positiv riktning. Detta beror på en rad faktorer men främst på det gedigna arbete som lärare och rektorer på våra skolor har lagt ner och självklart också eleverna. Jag ser detta som ett kvitto på att vi har satsat rätt och tagit ett rejält kliv i rätt riktning mot vårt övergripande mål att bli Sveriges bästa skola. I Sveriges bästa skola har alla elever en självklar rätt och möjlighet att lyckas.

Stefan Jönsson understryker att det är viktigt att fortsätta med ett strategiskt och målmedvetet arbete. Han menar att det är viktigt att både hålla i och hålla ut om vi ska få se en fortsatt positiv utveckling.

Resultatet visar att pojkarna höjt sitt resultat mycket, till nästan 200, vilket är det högsta på flera år. Även om årets meritmedelvärde för riket inte rapporterats än, visar årets resultat glädjande nog ett högre meritmedelvärde i Älmhult än meritmedelvärdet var för riket 2014.

Även grundskolechefen P-O Johansson gläds över årets resultat.
– Ett strukturerat och gott arbete utfört av rektorer och lärare ligger bakom, menar han. Personalen har slitit hårt för att anpassa undervisningen utifrån varje elevs enskilda behov, vilket ger goda resultat.  Jag är mycket tacksam över det arbete som utförts och tycker att personalen är värd all uppskattning. Men vi kommer definitivt inte att luta oss tillbaka utan fortsätta vårt arbete med att ge lärare och elever allt bättre förutsättningar att nå goda resultat och att trivas i skolan.

Meritmedelvärden för Älmhults niondeklassare åren 2012–2015 (kommunala skolor)

Kontaktpersoner:

Stefan Jönsson, ordförande i utbildningsnämnden, tfn 0476-551 64, mob 0708-641 782
P-O Johansson, grundskolechef, tfn 0476-550 60, mob 070-147 24 95


Med vänlig hälsning
Malin Blom,
kommunikationschef
Tfn:0733-70 82 88

Nyhet
Publicerad:
Till toppen