Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation:
Förstudie om besökscentrum i Älmhult – alternativa placeringar till Haganäsområdet kommer också att utredas

Per Andersson, projektledare för den Leader Linné-finansierade förstudien kommer även att utreda en centrumplacering som alternativ till Haganäsområdet.
– Jag har samlat in en mängd fakta samt hållit möten med många intressenter, bland annat kommuner, företag och personer med olika uppdrag inom besöksnäringen såväl inom som utanför vår kommun. I slutet av förstudiearbetet står det alltmer klart för mig att det finns skäl att även undersöka alternativa placeringar till Haganäsområdet, berättar Per Andersson.

En förstudies uppgift är att utreda, undersöka och analysera förutsättningar med syfte att ge underlag för kommande beslut. I korthet innebär det att förstudien ska ge svar på om den ursprungliga grundidén håller eller inte. En förstudie kan också peka ut alternativa lösningar.

Anledningen att även ett centrumalternativ bör utredas är främst relaterad till målgrupper. En placering på Haganäsområdet eller i centrum är i grunden en fråga om var vi bäst når våra tänkta målgrupper.

På Haganäs, med IKEA varuhus och handelsområde, befinner sig människor vars primära syfte är att shoppa. De kommer huvudsakligen från Älmhult med omnejd (ca en timmes bilresa från Älmhult). Inne i centrum, runt järnvägsstationen och det nya IKEA-muséet består målgruppen av pendlare, affärsresenärer, turister och andra besökare, sannolikt från ett område med betydligt större geografisk spridning än på handelsområdet.

– Målgrupperna måste värderas i relation till ett tänkt besökscentrum, vilket får konsekvenser för såväl koncept och innehåll som placering, säger Per Andersson.

Lena Stävmo, VD för Destination Småland, är ordförande i styrgruppen:

– Vi ska komma ihåg att syftet med en förstudie är att just utreda förutsättningar, vilket innebär att man ska ”vända på alla stenar”. Med det som hittills kommit fram anser jag att det är rätt att även titta närmare på en centrumplacering, säger hon.

Styrgruppen har gett Per Andersson ett fortsatt uppdrag med direktivet att slutrapporten ska behandla både Haganäs och centrum som två möjliga placeringar för ett besökscentrum. Slutrapporten ska vara klar senast den 31 december 2014.


Kontaktperson:
Per Andersson, projektledare
Tfn: 0476-550 08

Med vänlig hälsning
Malin Blom, kommunikationschef
Tfn: 0733-708288

Nyhet
Publicerad:
Till toppen