Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation:       
Attitydundersökning visar att Älmhultsborna har en positiv självbild och att IKEA tydligt dominerar bilden av Älmhult nati­onellt  

Under februari månad genomfördes en stor attitydundersökning av företaget IdentX i samarbete med Norstat. Resultatet visar att Älmhultsborna har en positiv självbild och att IKEA dominerar starkt när personer runtom i övriga landet får uppge vad de associerar med Älmhult. 

Sammanlagt svarade 737 personer i åldern 20–65 år på frågor om Älmhult via en nationell webbpanel. Under samma period ringdes 150 personer i Älmhult upp och blev intervjuade om sina tankar och attityder till sin hemkommun. Tanken är att man ska kunna jämföra den interna och den externa bilden av Älmhult samt kunna jämföra en eventuell förändring i framtiden.”

– Älmhult har en otroligt enhetlig och tydlig bild i omvärldens medvetande, vilket är ett unikt utgångsläge för att bygga ett starkt platsvarumärke. Dessutom är överensstämmelsen mellan den interna och den externa bilden osedvanlig god, säger Ida Rydh, som är varumärkesstrateg på IdentX.

Att Ikea dominerar tycker Ida är positivt men Älmhult behöver också bredda associationerna så att fler tillgångar än Ikea blir kända i kommunen.

– Platsvarumärkesbyggande handlar mycket om att dra nytta av tillgångarna på platsen. Eftersom Ikea och Älmhult lever i så pass nära samverkan har båda att vinna på att bygga platsvarumärket Älmhult. Attityderna och associationerna är väldigt positiva, framför allt hos invånarna. Detta skiljer sig från många andra platser, där invånarna ofta har en mer negativt laddad bild än omvärlden, menar Ida Rydh.

Hon poängterar samtidigt att det finns många positiva värden i Ikea, Småland, trygghet och internationellt som hänger ihop med Älmhults ambition att vara ”Home of home”.

Begreppet ”Älmhult – home of home” är fortfarande okänt utanför Älmhults gränser vilket inte är så konstigt.

– Vi har inte börjat med marknadsföringsaktiviteter ännu, säger Malin Blom som är kommunikationschef på Älmhults kommun.

– Detta är vårt utgångsläge. Hälften av Älmhultsborna känner till begreppet och det är jag nöjd med i dagsläget. Om fem år bör resultatet se annorlunda ut. Vi ska fylla vårt platsvarumärke med innehåll och sedan genomföra en mängd aktiviteter för att stärka den positiva bilden av Älmhult. Att bygga platsvarumärke är ett långsiktigt projekt som kräver att flera aktiviteter går hand i hand, enhetlig kommunikation, starka budskap, samverkan och uthållighet. Älmhult har alla möjligheter att lyckas att stärka sin position som en bra plats att bo, arbeta och etablera företag på men även att besöka som turist, säger Malin.

Läs hela attitydundersökningen här. Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Kontaktpersoner:

Malin Blom, kommunikationschef
Tfn 0476-553 28                

Ida Rydh, varumärkestrateg   
Tfn 073-041 00 97


Med vänlig hälsning
Malin Blom


Nyhet
Publicerad:
Till toppen