Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation: Älmhult klättrar i SKL:s jämförelse av kommuners företagsklimat

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har vid flera tillfällen genomfört öppna jämförelser om företagsklimat i landets kommuner. I den senaste mätningen klättrade Älmhults kommun till 38:e plats från 145:e, där vi låg vid förra undersökningen.

– Det är naturligtvis väldigt glädjande att vi gjort en sådan förbättring. Jag ser det som ett resultat av tålmodigt och långsiktigt arbete, säger Eddie Hansson, näringsutvecklare på kommunen.

SKL beskriver undersökningen som en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. Företag som haft ärenden hos kommunen har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom olika områden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet – och även ge en helhetsbedömning av kommunens service. Svaren räknas sedan samman till ett ”Nöjd kund-index”, NKI.

Plats 38 av 193 kommuner

Från mätningen 2013 har Älmhult gått från 64 till 72 i NKI-resultat och hamnar alltså på 38:e plats av de 193 kommuner som deltar i undersökningen. Ett område som framför allt har lyft Älmhults poäng är miljö- och hälsoskydd. Där ligger Älmhult på delad 10:e plats bland de kommuner som ökat mest.

– Vi ser det här som ett gott gensvar på det förändringsarbete vi har gjort, berättar Mathias Karlsson, chef på Miljö- och byggförvaltningen. Sedan den förra mätningen har vi framför allt har vi haft fokus på gott bemötande, tydlighet och snabbhet, både i det dagliga arbetet men också när vi har rekryterat nya anställda. Vi har också utvecklat vårt kommunikationsarbete, genom att arbeta både med motiverande samtal och med klarspråk. Vi har förbättrat hemsidan och ger bättre övrig information till företag.

Ökad efterfrågan på tomter

Markupplåtelse är ytterligare ett område där kommunen har stärkts. 

– Jag tror att vårt bättre betyg till stor del beror på att vi har förfinat rutinerna, förklarar Bengt Pettersson, chef för tekniska förvaltningen. Vårt mål är att vara tydliga och konkreta mot de som söker och att så få som möjligt här har dialogen.

Även området bygglov får ett bra resultat och bland medverkande kommuner i länet ligger Älmhult på andra plats och på 64:e plats i hela landet.

– Här har vi inte lyft oss lika mycket utan gått ett par steg tillbaka. Men riksgenomsnittet har sjunkit ännu mer så det verkar vara något som går igenom hos många kommuner. Jag tycker att vi gör ett mycket bra arbete på bygglovssidan, men vi ska förstås ändå se vad vi kan göra för att komma upp i minst de nivåer som vi hade vid tidigare undersökningar, menar Mathias Karlsson.

Vill gå bakom siffrorna för att förbättra

Inom två av områdena, brandtillsyn och serveringstillstånd, har Älmhults kommun haft för få ärenden för att räknas med i poängen. 

– Nu har vi ett viktigt arbete att göra med att se bakom siffrorna och ta till oss vad vi kan förbättra ytterligare. Vi vill förstås vara en bra samarbetspartner för näringslivet i kommunen, och kunna ge så bra service som möjligt, förklarar Eddie Hansson.

– Framöver kommer undersökningarna att göras löpande hela tiden. Jag tror det ger oss ett verktyg att bli ännu bättre, avslutar Eddie Hansson.

Kontaktperson:

Eddie Hansson, näringslivsutvecklare
tfn 0476-550 45


Nyhet
Publicerad:
Till toppen