Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2017-08-17: Medborgarundersökning genomförs i Älmhult

Statistiska centralbyrån genomför medborgarundersökning i Älmhult med start nästa vecka – ett bra tillfälle för älmhultsbor att säga sin mening

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år i Älmhult. Syftet är att kommunens politiker ska få veta vad medborgarna tycker för att kunna prioritera och fatta rätt beslut. Enkäten genomförs i flertalet svenska kommuner, vilket gör att Älmhult kan jämföra sig med andra kommuner. I undersökning får invånarna tycka till om kommunen och dess verksamheter. Följande tre områden betygssätts:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Dessutom har Älmhult några tilläggsfrågor i årets enkät om integration och synpunkter på centrum.

Vilka får enkäten?

I Älmhult kommer 1200 personer mellan 18-84 år att få enkäten, som kan besvaras i pappersform eller digitalt via SCB:s webbplats. En vecka innan pappersenkäten skickas ut får urvalspersonerna ett brev med information om undersökningen och dess syfte. Brevet innehåller även inloggningsuppgifter till webbenkäten. Webbenkäten finns på svenska, engelska, finska och spanska och pappersenkäten finns på svenska och arabiska.

Tidplan för Älmhult

21/8 SCB skickar ut ett brev till samtliga personer som ges möjlighet att besvara enkäten

6/9 Enkäten skickas ut

Därefter skickas två påminnelser ut.

24/10 Sista datum att besvara pappersenkäten

27/10 Sista datum att besvara enkäten på webben (kl. 13.00)

Alla får inte enkäten men det går alltid att lämna förslag och synpunkter

De som inte får enkäten kan ändå inkomma med synpunkter och förslag via kommunens e-tjänst ”Synpunkter och förslag”. Den hittar du är. Länk till annan webbplats.

Hur används resultatet?

Många saker som är på gång nu i kommunen är sådant som våra kommuninvånare har uttryckt synpunkter och önskemål om, bland annat i medborgarenkäter som gjorts tidigare. Som exempel kan nämnas satsningar på skolan, utveckling av e-tjänster, ökat öppethållande i kommunhuset och utveckling av Älmhults centrum.

Allmän info från SCB om undersökningen:

Finns här: www.scb.se/medborgarundersokningen/ Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner:

Eva Ballovare, kommunstyrelsens ordförande, tfn. 0476-55 176

Johny Duhr, kommuncontroller, tfn 0476-64 24 34

 

Med vänlig hälsning
Malin Blom
Kommunikationschef

Nyhet
Publicerad:
Till toppen