Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2017-06-02: Älmhults kommun, Arbetsförmedlingen och IKEA varuhus stärker nyanländas etablering på arbetsmarknaden i projektet ”Älmhult tillsammans”

Genom att samverka i ett lokalt program vill Älmhults kommun, Arbetsförmedlingen och IKEA varuhus i Älmhult testa en ny modell med syftet att underlätta för nya svenskar att etablera sig på arbets­markna­den och därmed bli självförsörjande.

Programmet startade förra året och går under namnet ”Älmhult Tillsammans”. Det vänder sig till utrikesfödda arbetssökande med uppehållstillstånd som saknar eller har begränsad erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Målet är att minst hälften av ska ha fått en anställning efter programmets slut men också att skapa en modell för ett hållbart arbetssätt som även andra kommuner, IKEA-bolag och företag ska kunna använda.

– Jag tycker att detta är ett väldigt bra exempel på gott lokalt samarbete. Vi började med att identifiera områden där vi tillsammans kunde hitta möjligheter att möta det personalbehov som IKEA har samtidigt som vi bidrar till förbättrad etablering av nyanlända, säger Selin Hult, som är integrationssamordnare på Älmhults kommun.

Språkträning och praktik

I augusti förra året skickade Arbetsförmedlingen ut en inbjudan till målgruppen att delta vid en introduktion på IKEA varuhus. Intresset var stort och 90 personer anmälde sig, varav 45 personer sedan gick vidare. Tretton personer antogs och elva tackade ja till att vara med.

Programmet är uppbyggt i tre steg där de första två består av individanpassad språkträning och praktik på IKEA varuhus. Steg 3 innebär arbete på varuhuset under juni, juli och augusti. Av de åtta som är kvar i programmet har samtliga erbjudits och tackat ja till sommarjobb. Efter sommaren återstår att se hur många av dessa som kommer att erbjudas en riktig anställning.

Stolt över projektet

Från IKEA varuhus är man nöjd så här långt. För IKEA öppnar samarbetet dörrar att möta ny kompetens och potentiella medarbetare samtidigt som det bidrar till ökad mångfald.

– Det här initiativet har mötts med massor av härlig energi hos våra medarbetare. Det känns så viktigt att verkligen kunna nå vår vision, att erbjuda en bättre vardag för andra människor. Vi har kunnat bidra på ett aktivt och välkomnande sätt och jag känner mig stolt över det här projektet, säger Lena van Heuven, varuhuschef i Älmhult.

Även från Arbetsförmedlingen ser man positivt på satsningen.

– Arbetsförmedlingens vision är att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Med hjälp av Älmhults Kommun, IKEA och en grupp härligt kompetenta och engagerade programdeltagare så känner jag att vi är på rätt väg, menar Richard Axebro, arbetsförmedlare i Älmhult.

– Jag hoppas att vi har hittat en modell som är framgångsrik och där många är vinnare, både genom att utrikesfödda arbetssökande kommer ut på arbetsmarknaden och att företagen får duktiga medarbetare och ökad mångfald. Allt detta är ju vad integration handlar om, avslutar Selin Hult.

Kontaktpersoner

Älmhults kommun:

Selin Hult, integrationssamordnare, Älmhults kommun
Tfn: 072-973 46 85
E-post: selin.hult@almhult.se

Arbetsförmedlingen:

Richard Axebro, Arbetsfömedlingen i Älmhult
Tfn: 010-488 7052
E-post: richard.axebro@arbetsformedlingen.se

IKEA varuhus:

Lena van Heuven, varuhuschef, IKEA Älmhult
Tfn: 076-886 54 44
E-post: lena.van.heuven@ikea.com

 

Med vänlig hälsning

Malin Blom
Kommunikationschef

Nyhet
Publicerad:
Till toppen