Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2017-04-11:
EU-medel på 6,3 miljoner kronor beviljade till Älmhults kommun för det hälsobefrämjande projektet ”Bryta trenden”

Ingela har hälsofrämjande pausgympa med sina egna medarbetare.

Bryta trenden är namnet på ett treårigt projekt, som nu har fått 6,3 miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden. Syftet är att minska sjuktalen, i synnerhet bland kvinnor med höga sjuktal. Detta ska göras genom att pröva utveckla metoder för hälsofrämjande arbete.

Initiativet kommer från Ingela Hjelte, som är personalchef i Älmhults kommun. Hon påpekar att det är ett nationellt problem att sjuktalen är högre bland kvinnor än bland män.

– Dilemmat delar vi med andra kommuner så det känns verkligen angeläget att vi hittar bra modeller som fungerar och ger effekt, menar Ingela Hjelte.

I motiveringen till beslutet står att medel beviljats för att projektet stämmer väl överens med EU-programmets intentioner och insatsområde. Det bedöms också ha potential att bli en modell som kan spridas.

Viktigt att kunna göra skillnad

Ingela Hjelte

– Vi har provat ett antal hälso- och livsstilsprojekt i mindre skala inom en del av våra verksamheter men nu får vi möjligt att göra något större, vilket jag är väldigt glad över. Min förhoppning är att vi ska se förbättringar under projektets gång och att vi ska kunna införa nya arbetssätt som främjar hälsan hos våra medarbetare, berättar Ingela Hjelte.

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Älmhult, Osby och Tingsryd. Sammanlagt ska över 500 medarbetare, varav 425 i Älmhults kommun, medverka. Övriga 75 medarbetare finns i de andra två kommunerna. Det är företrädesvis kvinnodominerade arbetsplatser som valts ut inom till exempel omsorgen.

Fyra modeller prövas

Ingela håller på att rekrytera en projektledare och så fort den är på plats kan projektet dra igång. Ingela förklarar i korthet vad projektet går ut på:

– Vi kommer under de tre åren projektet pågår att prova fyra olika modeller för att se vilken av dem som ger bäst effekt. På så sätt blir det så likt ett forskningsprojekt som möjligt. Vi kan pröva och utvärdera olika metoder för att sedan själva använda oss av den eller de som fungerar bäst. Vi kan också dela med oss av kunskapen till andra organisationer vilket också är betydelsefullt, säger hon.

De fyra modellerna fokuserar olika områden: Det fysiska (exempelvis kost och motion), Stress och närvaro, Gruppen och dess relationer samt En kombination av de tre modellerna.

Projektet ”Bryta trenden” väcker uppmärksamhet.

– Jag har redan märkt att andra organisationer är intresserade av vårt projekt. Vi har till exempel haft besök av AFA (ett försäkringsbolag som ägs av arbetsmarknadens parter), avslutar Ingela.

 

Kontaktperson:

Ingela Hjelte, personalchef
Tfn: 0476-553 55


Med vänlig hälsning
Malin Blom
Kommunikationschef

Nyhet
Publicerad:
Till toppen