Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2016-11-22:
Älmhult får statlig byggbonus för att stimulera att fler bostäder byggs

Älmhults kommun har idag erhållit 6,5 miljoner i statsbidrag – så kallad byggbonus – från staten. Syftet med byggbonusen är att stimulera landets kommuner att bygga fler bostäder. Bonusens storlek grundar sig bland annat på antalet startbesked som getts för bostäder i kommunen under perioden 1 augusti 2015 till 31 juli 2016.

Kommunen har inget krav på att redovisa vad bonusen ska användas till utan har frihet att öronmärka medlen till den verksamhet inom organisationen som anses lämplig.

– Vi kommer givetvis att använda pengarna till fortsatt planering för att göra det möjligt att bygga fler bostäder i kommunen men också för att få en effektivare exploateringsprocess, säger kommunalrådet Ingemar Almkvist.

Älmhults kommun kommer att fortsätta med ett aktivt arbete för att få till fler bostäder i kommunen. Enligt kommunens prognos kommer fler bostäder att påbörjas under nästa ansökningsperiod, vilket kan ge än större bonus i framtiden.

– Vi har nu en hög utbyggnadstakt som vi inte har sett på många år och dessutom inte är vana vid. Bonusen är ytterligare ett bevis på att vi är en kommun med stark utveckling, säger Ingemar Almkvist.

Kommunen har möjlighet att erhålla byggbonus varje år.

 

Kontaktperson:

Ingemar Almkvist, kommunalråd
Tfn 0476-551 76

Mario Jonjic, utredare
Tfn 0476-52435

 

Med vänlig hälsning

Maria Grahn
Kommunikatör

Nyhet
Publicerad:
Till toppen