Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2016-11-08:
Kommunen sätter punkt för projektet Welcome Centre Älmhult & Co
– Går vidare med att utveckla på egen hand

Idag fattade kommunstyrelsen beslut om att sätta punkt för projektet om ett gemensamt Welcome Centre i Älmhult och istället satsa en del av de avsatta pengarna på den egna utvecklingen av besöksnäringen.

 Anledningen till beslutet är att det är för få kommuner som är beredda att bidra till driftskostnaderna, vilket krävs för att få den tänkta budgeten att gå ihop men också för att få finansiering från externa aktörer.

Inte rimligt att Älmhult ska ta så stora kostnader

Av sexton tillfrågade kommuner har fyra tackat ja, fyra nej och övriga har inte gett något besked. De tillfrågade kommunerna har varit positiva under resans gång men när de skulle ta ställning till en konkret kostnad så svalnade intresset.

– Det är för bräckligt för att vi ska vilja gå vidare. Älmhults kommun skulle behöva lägga ytterligare minst 550 000 kronor per år, utöver de 2,8 miljoner som redan är beslutade, för att täcka de framtida driftskostnaderna. Det är inte rimligt. Vi måste ta ansvar och i det här fallet innebär det att avstå från att driva igenom ett projekt som vi anser blir för dyrt och riskfyllt, säger Ingemar Almkvist, kommunalråd.

Även Per Andersson, som varit projektledare sedan starten 2013, instämmer. Han tycker att grundidén om ett Welcome Centre är väldigt bra och att det verkligen hade gynnat besöksnäringen.

– Som det ser ut i dagsläget skulle Älmhult få ta oproportionerligt höga kostnader och stor risk i relation till övriga kommuner. Samtidigt skulle de kommuner som inte betalar alls dra nytta av besökscentrumet. Jag tycker därför att det är klokt att dra i handbromsen nu, menar Per Andersson.

Ansökningar till Leader Linné och Region Kronoberg dras tillbaka

Projektet har drivits sedan 2013 då en förstudie, finansierad av Leader Linné, gjordes. Därefter anlitades konsultföretaget Expology för att bland annat arbeta fram koncept och innehåll. I projektets sista del, som pågått under det senaste året, har fokus varit att få fram kalkyler, söka pengar och att få med övriga kommuner att bidra till den framtida driftskostnaden.

Ansökan till Leader Linné, som redan beviljat 3 250 000 kronor dras nu tillbaka liksom ansökan till Region Kronoberg, som också skulle betala samma summa under förutsättning att driftsbudgeten kunde garanteras. Dessa 6,5 miljoner kronor skulle tillsammans finansiera halva investeringskostnaden.

Nu siktar vi framåt – Älmhult har goda möjligheter!

Malin Blom, kommunikationschef och ansvarig för turism- och besöksnäringsfrågor i kommunen, hade gärna sett ett Welcome Centre i Älmhult men tycker inte att Älmhult är den stora förloraren nu när det inte blir verklighet.

– Vi får konstatera att kommunerna omkring oss inte nappade fullt ut. Nu tar vi nya tag och arbetar vidare själva. Älmhult har väldigt gynnsamma förutsättningar och vi kommer att kunna göra något riktigt bra på egen hand även om det inte blir så storslaget som det tänkta Welcome Centret, säger hon.

Malin menar att fokus framöver är att ta vara på de stora besöksströmmar som redan finns i Älmhult på bästa sätt – att få besökarna att stanna längre och upptäcka mer i vår kommun.

 

Kontaktpersoner:

Ingemar Almkvist, kommunalråd
Tfn: 070-320 10 96

Malin Blom, kommunikationschef
Tfn: 0733-70 82 88

Per Andersson, projektledare
Tfn: 070-579 53 51

 

Med vänlig hälsning

Malin Blom
Kommunikationschef

Nyhet
Publicerad:
Till toppen