Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2016-10-25
Fem kommuner i Kronoberg vill ha gemensam avsiktsförklaring om renhållning

Renhållningscheferna i de fem kommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult har tillsammans tagit fram ett förslag på en avsiktsförklaring, som handlar om samverkan mellan kommunerna och bildande av ett gemensamt bolag.

De fem medverkande kommunerna står inför liknande utmaningar när det gäller framtidens renhållning och därför finns viljan att samverka. Avsiktsförklaringen ska nu förankras politiskt i varje kommun före årsskiftet.

– Vi ser stora samverkansmöjligheter eftersom vi står inför liknande utmaningar inom avfallshanteringen framöver. Att kunna lösa dessa tillsammans kommer att gynna våra invånare på sikt. Syftet är att det både blir mer kostnadseffektivt och att vi kan leverera högre kvalitet om vi arbetar tillsammans. Det finns en vilja bland våra kommuner att samarbeta och här har vi ett bra exempel på det säger Ingemar Almkvist, kommunalråd i Älmhult.

Det finns en kommungemensam arbetsgrupp som kommer att arbeta vidare med frågan. Under våren 2017 ska en konsekvensutredning göras och ett förslag till bolagsordning ska arbetas fram. I juni ska respektive kommun fatta ett första beslut. I Älmhult är det kommunstyrelsen och under senare delen av sommaren ska beslut tas i respektive kommuns fullmäktige.

 

Kontaktperson:
Ingemar Almkvist
Tfn: 070-320 10 96

 

Med vänlig hälsning
Malin Blom
Kommunikationschef

Nyhet
Publicerad:
Till toppen