Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2016-09-26: Älmhults kommun söker statsbidrag för bostadsbyggande

Staten har inrättat ett statsbidrag, en byggbonus, för att stimulera landets kommuner att öka bostadsbyggandet. Älmhults kommun har nu ansökt om dessa statliga medel. Totalt kommer 1,85 miljarder kronor att fördelas mellan kommunerna. Statsbidraget gäller för bostäder som byggs 2016.

Byggbonusens storlek avgörs och fördelas på hur många bostäder som påbörjats under perioden 1 augusti till 31 juli samt antalet nyanlända som blivit folkbokförda i kommunen under samma tolvmånadersperiod. Under perioden 1 augusti 2015 och 31 juli 2016 påbörjades 117 bostäder i Älmhult, vilket är det högsta antalet påbörjade bostäder sedan 1990-talets början.

– Detta är bara början på byggboomen i Älmhult. Med nya utbyggnadsområden har vi möjlighet öka byggnadstakten till 150–200 bostäder per år, säger Ingemar Almkvist, kommunalråd.

Statsbidraget kommer att kunna sökas årligen, vilket gör att Älmhults kommun har möjlighet att ansöka byggbonusen löpande. En förutsättning är dock att efterfrågan på bostäder är kvar på nuvarande nivåer eller fortsätter att öka.

– Enligt kommunens befolkningsprognos kommer befolkningen att öka med 2400 invånare fram till år 2024, vilket fordrar en ökad byggnadstakt. Älmhult har goda förutsättningar att möta en högre efterfrågan på bostäder och nu måste vi smida medan järnet är varmt och söka statsbidrag, säger Ingemar Almkvist.

Kontaktpersoner:

Ingemar Almkvist

Tfn: 070-320 10 96

Mario Jonjic, utredare

Tfn: 0476-64 24 35

Nyhet
Publicerad:
Till toppen