Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2016-06-22:
Genomlysning av individ- och familjeomsorgen klar: Nulägesbeskrivning, omvärldsanalys, slutsatser och förslag

På onsdagen presenterades slutrapporten för politiker och tjänstemän inom kommunen.
– Min ambition med den här genomlysningen är att vi ska få en bra helhetssyn på vår individ- och familjeomsorg. Syftet är att utveckla kvaliteten och effektiviteten i verksamheten så att vi kan ge våra medborgare bästa tänkbara service och omsorg framöver säger Lars Ingvert, ordförande i socialnämnden.

Under våren har konsulterna Eva Arvidsson och Göran Svensson arbetat med kartläggning och analys av Älmhults kommuns individ- och familjeomsorg för att kunna ge en helhetsbild av nuläget men också för att ge konkreta förslag inför den framtida utvecklingen.

Uppdraget har både varit att göra en analys och presentera konkreta förslag på hur verksamheten kan förbättras med såväl kostnader som kvalitet i fokus. I uppdraget ingick också att se över hur verksamheten följs upp samt att göra en omvärldsanalys inför framtiden.

Eva Arvidsson och Göran Svensson har intervjuat ett stort antal personer, granskat dokument, analyserat statistik och genom arbetsseminarier stämt av sitt arbete med medarbetare.

Resultat

I rapporten redovisas såväl styrkor som förbättringsområden. Den innehåller också 21 konkreta förslag.

Som styrkor nämns att individ- och familjeomsorgen i Älmhults kommun i grunden har en gynnsam situation med god kompetens, engagerade medarbetare och med de flesta tjänsterna besatta. Det finns därför en positiv grund för fortsatt utveckling av organisation och verksamhet.

Bland förslagen till åtgärder finns bland annat att det behövs mer skärpa och systematik i verksamheten för att klara dagens kvalitetskrav och för att kunna uppnå hållbarhet inför framtiden. Det behövs också åtgärder för att långsiktigt säkra att det finns kompetent personal.  I rapporten framgår att samarbetet mellan socialtjänst och förskola/skola behöver stärkas samtidigt som den öppna verksamheten behöver utvecklas.

Vad händer nu?

Socialförvaltningens ledning kommer att ta ställning till vilka förslag man ska arbeta vidare med. 

– En modell för månadsuppföljning av verksamheten och ekonomin är redan framtagen med syfte att få fram kvalitetssäkrade underlag för styrning och utveckling. Vi har också inlett ett förstärkt samarbete med personalenheten för att stärka arbetet med att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal, säger Jenny Smedberg som är chef för individ och familjeomsorgen.

Om du vill ta del av materialet kan du göra det:
 Slutrapport Länk till annan webbplats.

 Omvärldsanalys, bilaga 1 Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner:
Lars Ingvert, ordförande i socialnämnden, tfn 073-371 87 18
Monica Ehnberg, socialchef, tfn 0476-552 62
Jenny Smedberg, chef för individ- och familjeomsorgen, tfn 0476-552 70


Med vänlig hälsning
Malin Blom
Kommunikationschef


Nyhet
Publicerad:
Till toppen