Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2016-06-21:
Beslut om ett besökscentrum i Älmhult dröjer till hösten

Älmhults kommun arbetar vidare med att lösa den resterande finansieringen av det planerade Welcome Centre Älmhult & Co. Kommunen har ansökt om pengar från Leader Linné Småland och kommer senast den 2 september att lämna en ansökan till Region Kronoberg.

– De kommuner i Småland, Skåne och Blekinge som har visat stort intresse under hela projektet kommer att få ett konkret erbjudande från oss inom kort. Samarbete över gränserna i ett besökscentrum skulle ytterligare stärka besöksnäringen i alla kommunerna, säger Per Andersson, projektledare.

– Vi måste dock anpassa oss efter de ansökningsperioder som gäller. Detta faktum tillsammans med att beslutsprocesserna i kommunerna måste få ta viss tid, gör att slutligt beslut troligen kan tas först i november i år, menar Per Andersson.

– Ju närmare öppningsdagen för det nya IKEA Museum vi kommer, desto mer övertygade blir vi att ett Welcome Centre kommer att bli en fantastisk tillgång för besöksnäringen i hela det aktuella området, säger Älmhults kommunalråd Ingemar Almkvist.

Kontaktperson:

Per Andersson
Tfn: 070-579 53 51 


Med vänlig hälsning
Malin Blom
Kommunikationschef


Nyhet
Publicerad:
Till toppen