Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2016-05-03:

Älmhult klättrar inom flera områden i SKLs Öppna jämförelser

På 9:e plats av alla kommuner när brukarna fått betygssätta mat och
måltidsmiljön i särskilda boenden. En förbättring med 98 platser när man
ser på det sammanvägda resultatet för grundskolan. Det är två av
områdena där Älmhult har gått framåt i de senaste öppna jämförelserna.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför årligen ett antal så kallade öppna jämförelser inom olika områden som rör kommuner och landsting. Detta för att kunna visa jämförelsemått mellan olika kommuner – syftet är att kommunerna ska kunna förbättra sin service till medborgarna både vad gäller kvaliteten och effektiviteten.

Grundskolan

I två rapporter som kommit nu har Älmhults kommun visat på bättre resultat. Ett exempel är grundskolan, där vi gått från plats 235 till 137, en förbättring på 98 platser alltså bland Sveriges kommuner. Undersökningen avser läsåret 2014/2015.

- Det är glädjande att vi förbättrat oss i rankingen och det kommer ytterligare att sporra oss att fortsätta vårt förbättringsarbete. Att elevernas meritvärde i åk 9 blivit bättre är viktigt, men ännu viktigare är att eleverna i alla årskurser stadigt utvecklas mot att klara målen i alla ämnen säger PO Johansson, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

I de öppna jämförelserna inom skolan finns det hundratals olika variabler. När SKL väljer ut ett sammanvägt resultat så grundar sig det på resultaten i årskurs 9, då de ser det som ett kvitto på hela tiden i grundskolan. Det gäller då hur stor andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, det genomsnittliga meritvärdet och hur stor andel som blir behöriga till yrkesprogram.

För Älmhults del är det framför allt det ökade genomsnittliga meritvärdet som gör att vi når en högre placering. Bland annat är det matematik som varit ett framgångsrikt ämne.

Mat och måltidsmiljö

Ett annat område där Älmhult får bra resultat är ”Mat och måltidsmiljö i särskilt boende”, där kommunen hamnar på plats 9 av de 255 kommunerna.

- Oerhört glädjande, konstaterar Bengt Pettersson, förvaltningschef för den tekniska förvaltningen där kostenheten ingår. Vi har många medarbetare som jobbar hårt för att ge våra brukare både näringsrik och vällagad mat varje dag och det här visar på vilket bra arbete de gör.

- Dessutom fick vi  nyligen besök av ”Matpatrullen” på Kronobergsdistriktet av SPF Seniorerna. De fick lunch som de betygsatte på Nicklagården. De gör det på alla länets kommuner. Vi hamnade bland topp tre, vilket vi ser som ett ytterligare gott betyg på vår kostenhet, avslutar Bengt Pettersson.

Kontaktpersoner:

PO Johansson, 0476-550 60
Bengt Pettersson, 0476-551 11

Nyhet
Publicerad:
Till toppen