Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2016-03-21:
I vår uppförs konstverk i tre av Älmhults rondeller – temat för konsten är ”Världens hem”

Tillsammans med Wanås Konst och konstnären David Svensson (f. 1973, Skillingaryd, verksam i Malmö) genomför Älmhults kommun ett konstprojekt som är helt unikt i sitt slag. Projektet omfattar tre av Haganäsledens nya rondeller och konstverken kommer att vara på plats i maj.

– Världen och det internationella perspektivet finns i Älmhult. Konstverken ska nu också rent gestaltningsmässigt ”ta världen till Älmhult” och göra mångfalden och det internationella perspektivet synligt i stadsrummet, berättar David.

– Nationell identitet biter sig gärna fast men ingenting är evigt. Dagens globalisering och den nya tidens integrationsprocesser håller sakta på att nöta ner våra traditionella uppfattningar. ”Vilka nya identiteter kan vi se fram emot istället?” är en intressant fråga, tycker David.

En kort beskrivning av konstnären, de tre konstverken och dess placering finns i bilaga 1.

Wanås Konst är medaktör

Wanås Konst finns med som en medaktör i projektet och deltar aktivt i hela processen.
– Den nya konsten erövrar och förmedlar ny kunskap och nya förståelser om vår värld. Wanås Konst vill alltid stå mitt i det samtida globala flödet. Projektet ”Världens hem” med David Svenssons gestaltning i Älmhult är bevis på detta, säger Mattias Givell, verksamhetschef och projektledare på Wanås Konst.

Den offentliga konsten är viktig – stärker Älmhults attraktivitet

Älmhults kommun är entusiastisk över projektet.
– Gestaltningen av vårt gemensamma stadsrum är oerhört viktig. Älmhults kommun har satt upp målet att bli 20 000 invånare. För att nå det behöver vi arbeta inom flera olika områden för att öka vår attraktivitet – kultur och konst är en väldigt viktig del i det arbetet. Bra konst i det offentliga rummet bidrar till att göra Älmhult intressant och levande, menar Charlotta Kabo Stenberg, tf kommunchef.

Kommunens kulturstrateg Helen Carlsson är också mycket positiv.
– Det är fantastiskt roligt att ha med Wanås Konst i projektet och att just David Svensson, med sin erfarenhet och fingertoppskänsla, ansvarar för den konstnärliga gestaltningen. Konstverken kommer att innebära ett stort mervärde för Älmhults stadsbild och identitet – en identitet som David kommer att lyfta fram på ett både kreativt, lustfullt och tänkvärt sätt.

Inom skolan kommer ett pedagogiskt projekt, som knyter an till konstverken, att genomföras under våren. Pedagoger från Wanås Konst har tagit fram underlag för arbetsuppgifter till skolor i Älmhult.

Kostnaden för konsten i de tre rondellerna är 1,45 miljoner kronor och den finansieras via den så kallade enprocentregeln (läs mer om enprocentregeln i bilagan).

Invigning och vernissage

Invigning i Älmhult

I Älmhult sker den officiella invigningen av konstverken den 6 juni i samband med nationaldagen och temaveckan ”Världens hem”. Ett fullständigt program kommer att presenteras i maj.

Vernissage på Wanås Konst

Under den så kallade Supersöndagen den 12 maj kommer Wanås Konst att ha vernissage på en utställning med en ”satellit” av Davids flagginstallation att visas.

Utställningsperiod: 12 juni–6 november. Mer information www.wanaskonst.se Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner:

Charlotta Kabo-Stenberg, kommunchef,
tfn 070-399 73 79

Helén Karlsson, kulturstrateg, Älmhults kommun,
tfn 073-382 47 71


Med vänlig hälsning
Malin Blom
Kommunikationschef
Tfn: 0476-553 28, 0733-708288

BILAGA 1

Fakta om konstnären: David Svensson (f. 1973, Skillingaryd, verksam i Malmö)

David Svensson har studerat vid Statens Kunstakademi i Oslo, Kungliga konsthögskolan i Stockholm och tog sin magisterexamen på Konsthögskolan i Malmö 2000.

David Svensson har haft flertalet soloutställningar både nationellt och internationellt och är representerad i många samlingar som på Malmö Konstmuseum, Dunkers Kulturhus, Nirox Foundation, Sydafrika, Auckland Art Gallery och Krannert Art Museum, USA. Han har även gjort ett flertal offentliga verk i Sverige och utomlands och arbetar för tillfället med omfattande verk för Citybanans station Odenplan och Nya Karolinskas nattentré i Stockholm. I sommar är Svensson också aktuell med sin separatutställning Old World Rise Again, i Falsterbos nya konsthall.

Kort beskrivning av konstverken

Rondell 1

Här kommer nio flaggor att vaja för vinden men flaggorna kommer att vara nya. David har dekonstruerat ett antal flaggor från olika länder för att skapa nya varianter eller som han själv uttrycker det ”skapa nya föreningar i mångfalden”.

Rondell 2 (konstverket kommer att placeras i närheten av rondellen, inte i rondellen)

Här kommer det att bli en neonskylt som är klart inspirerad från Hongkongs neonskyltar. En skylt från Hongkong som förflyttas till Älmhult kommer både att fascinera och framträda med sina lysande kinesiska tecken. I sin vanliga miljö smälter skylten in men i en helt ny miljö kommer den att sticka ut ordentligt.

Rondell 3

Vägskyltar förekommer överallt i världen men de lever en ganska undanskymd tillvaro. I vanliga fall så smälter skyltarna in i miljön, men en vägskylt från ett annat land blir synlig i vårt svenska gaturum. I den här rondellen har David skapat ett collage med mer än 50 olika vägskyltar som orienterar sig runt rondellen. Genom konstverket byggs en berättelse om vår samtid och hur världen tar plats i Älmhult.

Enprocentregeln för offentlig konst

Redan 1937 beslutade Riksdagen att införa en särskild procentregel, där rekommendationen var att minst en procent av byggnadskostnaden läggs på offentlig konst. Många myndigheter, inklusive kommuner, har följt detta vid ny-, om- och tillbyggnad. Även i Älmhult gör man det av hävd när man tycker att det är lämpligt.

Fakta om Wanås konst

Wanås konst, som ligger i Östra Göinge kommun, är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Wanås Konst producerar, presenterar och förmedlar samtida konst både för initierade och för alla nyfikna. Wanås består av ett slott, ett ekologiskt jordbruk, en konsthall, en skulpturpark, en museibutik och ett ekologiskt lunchkafé. Läs mer på: www.wanas.se Länk till annan webbplats.


Nyhet
Publicerad:
Till toppen