Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2016-01-28:
Framtidens individ- och familjeomsorg utreds av socialförvaltningen

Socialförvaltningen kommer inom kort att göra en genomlysning av
individ- och familjeomsorgen. I fjol gjordes en liknande utredning av
kommunens äldreomsorg.

– Våra förutsättningar har förändrats, bland annat med ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn. Vi behöver se över vår verksamhet och anpassa den efter hur framtidens behov ser ut, säger Jenny Smedberg, chef för individ- och familjeomsorgen.

Brister i dag

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) offentliggjorde i dag en rapport som sammanfattar en inspektion som gjorts hos individ- och familjeomsorgen i Älmhult. Inspektionen rör handläggning av nio familjehemsplaceringar som var aktuella 2014 i Älmhults kommun. Resultatet pekar på ett antal brister vad gäller underlag och dokumentation i samband med beslut om familjehemsvård för barn och ungdomar.

– Vi är medvetna om att våra rutiner delvis brister när det gäller underlag och dokumentation. Våra socialsekreterare gör ett mycket bra arbete men de har en pressad arbetssituation. De har valt att prioriterat personliga kontakter med barnen och familjehemmen, vilket gjort att en del administrativt arbete har blivit lidande, menar Jenny Smedberg.

Placeringarna har fungerat bra

– Det är viktigt att påpeka att placeringen av de här barnen och ungdomarna har fungerat väl. I samtliga nio fall har utredningar av familjehemmen gjorts av andra kommuner eller aktörer och vi har valt att förlita oss på deras underlag. Detta är fel enligt lagstiftningen och något vi behöver rätta till, säger Jenny Smedberg.

I den genomlysning som ska göras kommer dagens situation och morgondagens förväntade krav att kartläggas för att man på bästa sätt ska kunna skapa en bra organisation som ger barn och ungdomar i behov av stöd de bästa förutsättningarna. Samtidigt ska rutiner som rör dokumentation och utredningsarbete stärkas för att till fullo leva upp till den lagstiftning som finns.

Inspektionen för vård och omsorg kräver svar av socialnämnden senast den 30 mars om vilka åtgärder som har vidtagits och ska vidtas. I socialnämndens svar kommer bland annat den genomlysning som redan är planerad att uppges som en av flera åtgärder.

Kontaktperson:

Jenny Smedberg, tfn 0476-552 70

Nyhet
Publicerad:
Till toppen