Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2016-01-14:

Resultaten från Älmhults kommuns medarbetarenkät är klara: Ökad svarsfrekvens och överlag nöjda och motiverade medarbetare

Resultaten för kommunens medarbetarundersökning 2015 är klara. Svarsfrekvensen har ökat från 72 procent 2013 till 77 procent 2015, vilket tyder på ett ökat engagemang bland kommunens medarbetarare. Överlag är medarbetarna nöjda med sin arbetssituation och med ledarskapet men det också finns skillnader mellan olika delar i organisationen.

– Att svarsfrekvensen har gått upp är väldigt glädjande. Den stora förändringen står socialförvaltningen för, där har det skett en rejäl ökning i andelen som besvarar enkäten, säger Ingela Hjelte, personalchef.

Hög motivation och gott ledarskap

Det övergripande resultatet för hela kommunen visar att medarbetarna generellt är nöjda med sin situation. Motivationen bland medarbetarna är överlag hög och ledarskapet gott. Kommunens index för motiverade medarbetare, så kallad MMI, ligger på 66, vilket är samma värde som jämförelsetalet i andra organisationer. Andelen medarbetare som kan rekommendera Älmhults kommun som arbetsgivare har ökat – från 52 procent 2013 till 57 procent 2015. Ledarskapsindex ligger på 70 vilket är över jämförelsetalet.

– Om vi tittar på resultatet per förvaltning ser det generellt bra ut och tycker jag att äldreomsorgen ligger förhållandevis bra med tanke på det stora förändringsarbete som pågår där. Utbildningsförvaltningen och Miljö och bygg har fått bättre resultat än tidigare, vilket förstås är glädjande, säger Ingela Hjelte.

Tydliga uppdrag

Nytt för i år är frågan om tydligt uppdrag. Kommunens mål är att alla medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag. I november upplevde 83 procent att uppdraget var tydligt, vilket är ett väldigt högt betyg. Hela 87 procent uppger att de känner till verksamhetens mål. Kännedomen om vår värdegrund och vad den betyder i det dagliga arbetet har inte lika höga värden.

– Vi behöver arbeta mer med vår värdegrund. Här finns en bit kvar till att alla känner till och förstår vad värdegrunden faktiskt är och vad den betyder i det dagliga arbetet, menar Ingela Hjelte

Vid en jämförelse med andra kommuner på de nio frågor som är kopplade till ”nöjd medarbetare” ligger vårt resultat strax över index, vilket det även gjorde vid förra mätningen.

Många upplever hög arbetsbelastning

I likhet med den förra mätningen upplever många medarbetare att de har en hög arbetsbelastning. Uppdragen känns krävande och tiden för återhämtning finns inte riktigt. Dessa resultat delar vi med många andra kommuner.

– Nu tar arbete vid för både chefer och alla medarbetare att tillsammans gå igenom resultaten för respektive arbetsplats och ta fram handlingsplaner för sådant som kan förbättras men också för hur man ska behålla det som fungerar bra, avslutar Ingela Hjelte.

Det övergripande resultatet finns tillgängligt här. Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.1 MB)


Nyhet
Publicerad:
Till toppen