Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2015-08-17: Ny chef rekryterad till socialförvaltningen

Före sommaren sa kommunens socialchef Kulla Persson Kraft upp sig från sin tjänst.

– Det är alltid angeläget att snabbt få in en fullgod ersättare när en chef på den här nivån slutar. I det här fallet har tidsaspekten varit extra viktig. Socialförvaltningen har en mycket besvärlig ekonomisk situation och i dagarna presenteras den genomlysning som gjorts av äldreomsorgen i kommunen, menar kommunchef Tomas Rikse.

De konsulter som på uppdrag av kommunstyrelsen arbetat med genomlysningen kommer under den här veckan att presentera sin rapport. Syftet med genomlysningen har bland annat varit att identifiera kostnadsläckage och presentera förslag till besparingar, utan att tumma på en god vård- och omsorgskvalitet.

– Det vore väldigt olyckligt om det inte fanns en förvaltningschef som mottagare av rapporten och som direkt kan komma igång med de förändringar som beslutas med anledning av rapporten. Vi har därför bedrivit en intensiv jakt på en bra lösning att sjösätta så snart som möjligt. En jakt som varit mycket lyckosam såtillvida att vi trots brådskan inte behövt tumma en millimeter på våra kompetenskrav, säger Tomas Rikse

Monica Ehnberg, Perstorp, kommer att anställas på viss tid från och med den 1 oktober 2015 till den 31 juli 2016. Hon har en gedigen erfarenhet av vård- och omsorg. Hon har arbetat som förvaltningschef, myndighetschef och enhetschef och har erfarenhet från såväl kommunalt som enskilt bedriven verksamhet. Monica kommer närmast från uppdraget som vård- och omsorgschef i Båstads kommun.

– Sannolikt kommer Monica att kunna börja sin anställning ännu tidigare. Vi har därför kommit överens om en timanställning under tiden före den 1 oktober. Formellt övertar Monica ansvaret för socialförvaltningen från och med den 1 september. Kulla Persson Kraft kommer då att ta ett steg tillbaka och vara en resurs inom förvaltningen och ett stöd till Monica under den resterande uppsägningstiden. I och med denna rekrytering är förhoppningen att vi snabbt ska kunna komma igång med ett långsiktigt förändringsarbete inom äldreomsorgen samtidigt som vi kan skynda långsamt med den permanenta rekryteringen, avslutar Tomas Rikse.

Kontaktperson:

Kommunchef Tomas Rikse, tfn 070-388 87 53


Nyhet
Publicerad:
Till toppen