Borgerlig vigsel

Formerna för en borgerlig vigselceremoni är mycket fria. Man väljer om man vill vara i kommunhuset eller på någon annan plats. Välj pompa och ståt eller en ceremoni i hemlighet med bara några vittnen. Ceremonin är kort. Det finns två olika versioner - en mycket kort och en något längre. Övriga detaljer som ring, blommor och klädsel bestämmer paret över själva.

Det finns möjlighet att bli vigd av någon av Älmhults kommuns borgerliga vigselförrättare. Följande personer är utsedda till vigselförrättare:

  • Bo Mazetti-Nissen, kommunfullmäktiges ordförande
  • Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande, 070-225 50 98
  • Eva Ballovarre, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
  • Monica Haider, riksdagsledamot, 072-538 37 57
  • Roland Eiman, före detta kommunchef
  • Sonja Emilsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
  • Åke Karlsson, före detta förvaltningschef, 0476-132 21

Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt, vilket innebär att de som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Tidigare kunde två män eller två kvinnor registrera partnerskap, men lagen om detta upphörde att gälla den 1 maj 2009. De som är registrerade partner enligt den tidigare lagen fortsätter att vara det om de inte väljer att omvandla sitt partnerskap till ett äktenskap. 

Mer information

För att vigas krävs ett hindersprövningsintyg. Ansökan om detta görs hos Skatteverket, www.skatteverket.selänk till annan webbplats. Observera att intyget bara gäller under 4 månader. Även för utländska par eller om en av parterna inte är skriven i Sverige fordras hindersprövning. Hos Skatteverket finns all information om detta. Hindersprövningen och intyg om vigsel lämnas till kommunledningsförvaltningen senast en vecka före ceremonin.

Vid vigsel ska två vittnen vara närvarande. Vittnena ska vara fyllda 18 år. Namn och adress på dessa lämnas tillsammans med hindersprövningen och intyget senast en vecka före vigseln. Vittnena kan vara släkt eller vänner till paret. Har inte paret egna vittnen ordnar kommunledningsförvaltningen detta.

Man behöver inte vara folkbokförd i Älmhults kommun för att få gifta sig i kommunen.

Vigsel är kostnadsfri.
 
För att boka tid och förrättare använd vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta kommunledningsförvaltningen på 0476-55182 eller ks@almhult.se.
 
Ni kan också få borgerlig vigsel utomlands på någon ambassad. Kontakta utrikesdepartementet, juridiska expeditionen, telefon 08-405 10 00.

Personuppgifter

När du skickar e-post till kommunen hanterar vi dina personuppgifter. I de flesta fall måste vi spara ditt e-postmeddelande under en tid för att handlägga din fråga eller för att vi måste spara det som en allmän handling. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du fråga din handläggare eller läsa på almhult.se/Dataskyddsförordningen (GDPR)