Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Valnämnden

I varje kommun ska finnas en valnämnd. Nämnden ansvarar för allmänna val och folkomröstningar och utövar den demokratiska kontrollen över valprocessen lokalt.

Valnämnden fastställer vallokaler och deras öppethållande, utser röstmottagare och anordnar utbildning för dessa samt i övrigt ser till att valen genomförs enligt vallagen. I valnämndens uppgifter ingår även anordnande av förtidsröstning inför val.

Allmänna val

Valnämnden har det lokala ansvaret för de allmänna valen, som består av kommunal-, landstings- och riksdagsval samt val till Europaparlamentet.

Val till riksdagen samt kommun- och landstingsfullmäktige äger rum i september vart fjärde år. Senaste valet hölls 9 september 2018. 11 september 2022 är det ordinarie val nästa gång.

Ledamöter till Europaparlamentet väljs vart femte år. Val till Europaparlamentet hölls senast 26 maj 2019. Nästa val till Europaparlamentet är 2024.

​Folkomröstningar

Vid nationella folkomröstningar har valnämnden motsvarande ansvar som vid ett riksdagsval.

Det är även möjligt att anordna kommunala folkomröstningar. Reglerna för dessa finns i en särskild lag.

Ledamöter 2019–2022

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2019-2022

Till toppen