Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen ansvarar för att anlägga och underhålla gator, parkeringsplatser samt gång- och cykelvägar. Vi ser även till att det finns lekplatser, välskötta planteringar samt trivsamma parker och grönområden. 200 hektar av kommunens mark är park- eller grönområde så kallad tätortsnära skog.

Vi ansvarar för att såväl gator och parkeringsplatser som gång- och cykelvägar är välstädade om sommaren samt snöröjda och halkbekämpade om vintern. Vi sköter även sommar- och vinterunderhåll av kommunens enskilda vägar.

Trafikskyltar/gatuanläggningar samt linjemarkering på tätortens gator är vårt ansvarsområde. Alla lokala trafikföreskrifter finns publicerade på Transportsstyrelsens hemsida.

Våra cirka 30 medarbetare - samt säsongsanställda - svarar för den dagliga skötseln inklusive gräsklippning och annan yttre skötsel på kommunens fastigheter.

Snöröjning, halkbekämpning, anläggningsarbeten med mera handlas delvis upp av externa entreprenörer, liksom underhåll av gatubelysningar.

Vi utför även maskinsopning på gator, gångbanor, kommunens fastigheter med mera samt till privata företag.

Några fakta

  • Kommunen har 122 kilometer gator, 540 kilometer enskild väg samt 46 kilometer gång- och cykelväg.
  • Gatubelysningen har 5 500 belysningspunkter som förbrukar cirka 1 500 000 kilowattimmar energi per år.

U

Till toppen