Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen förvaltar cirka 160 000 m² lokalyta - skolor, förskolor, äldreomsorg, kommunkontor samt andra lokaler för kommunala verksamheter.

Merparten av fastigheterna är byggda efter år 1950. Vi har egna fastighetstekniker och lokalvårdare som ansvarar för den löpande skötseln av våra fastigheter. Ombyggnationer, reparationer och underhåll handlas upp av externa entreprenörer.

Ett 25-tal av våra störtsta fastigheter har utrustats med avancerad styr- och reglersystem som gör det möjligt att sekund för sekund avläsa förbrukningen av vatten, el och värme i varje enskild fastighet.

År 2017 uppfördes en internationell grundskola på cirka 12 000 m² BTA i passivhusteknik, med internationell certifiering. Under 2021/2022 uppförs ytterligare en grundskola, Paradisskolan, på cirka 10 000 ² BTA, också den i passivhusteknik.

De närmaste åren genomförs renoveringar av fastighetsbeståndet för att uppfylla verksamheternas krav och mål. Samtliga våra fastigheter har godkända OVK-besiktningar.

U

Till toppen