Birgitta Bengtsson (S)

Birgitta Bengtsson (S)

Tjädervägen 2
343 37 Älmhult
tfn bostad 0476-711 16
mobil 070-329 64 91
birgitta.bengtsson@almhult.se