Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Utbildningsnämnden sammanträder

Utbildningsnämnden sammanträder onsdagen den 16 juni 2021 klockan 8.30 i kommunhuset, sammanträdesrum Linnésalen. Obs mötet sker på distans.

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Handlingar till sammanträdet Pdf, 4.2 MB. (Pdf, 4.2 MB).

Följande ärenden kommer att behandlas.


Ärende

1

Fastställande av föredragningslista


Informationsärenden

2

Meddelanden


3

Information


4

Kvalitetsarbete; redovisning trivselenkät vårdnadshavare förskola och fritidshem samt elevenkäterna Skoltempen och Fritidstempen.


5

Redovisning av ej verkställda beslut


Beslutsärenden

6

Schema och UF-företag Haganäs


7

Månadsrapport maj


8

Budgetförslag 2022-2024


9

Redovisning av delegeringsbeslut


10

Övrigt

 


Kallelse
Publicerad:
Till toppen