Kultur- och fritidsnämnden sammanträder

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder torsdagen den 28 maj 2020 klockan 14:00 i Älmhults kommunhus, sammanträdesrum Möckeln. Följande ärenden kommer att behandlas.

Ärenden

Stående punkter


1

Val av justerare2

Fastställande av dagordning3

Strategisk informationInformations- och beslutsärenden


4

5

Redovisning av delegeringsbeslut

Information - Lägesrapport biblioteken i Virestad och Eneryda6

Information - Lägesrapport Musikkåren7

Internationell arena för muntligt berättande8

Stöd till föreningar med anledning av Covid-19

2020/26


9

10

11

Delegeringsordning

Bibliotekssamverkan

Månadsrapport

2020/27


12

13

Information – Budget 2021

Övrigt

2020/28


14

Meddelanden

2019/28
Kallelse
Publicerad: