Hoppa direkt till innehållet

Gemensamma överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Det är i huvudsak Föräldrabalken som styr myndighetens verksamhet.

Älmhults kommun har en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Ljungby och Markaryds kommuner.  Ljungby är värdkommun för nämnden. Handläggare från Ljungby kommun har hand om administrationen av nämndens verksamhet.

Kommunfullmäktige har utsett Älmhults ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter

>Eva Ballovarreöppnas i nytt fönster (S)
>Elizabeth Peltolaöppnas i nytt fönster (C)

Ersättare

>Sonja Emilssonöppnas i nytt fönster (M)
>Stefan Jönssonöppnas i nytt fönster (S)

För mer information om gemensamma överfömyndarnämndens ansvar och uppgifter om övriga ledamöter och ersättare, se nämndens sida på Ljungby kommuns webbplatslänk till annan webbplats.