Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden 2018-2022: