Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter.  Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat:

  • fastställer kommunens budget
  • fastställer policy för de kommunala verksamheterna
  • beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
  • beslutar vilka nämnder som ska finnas
  • fördelar ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen
  • väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser
  • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på kommunens webbplats.

Du kan se när kommunfullmäktige sammanträder i direktsändning på följande länk Länk till annan webbplats.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna bildar styrande minoritet i kommunen från och med oktober 2020. Dessa partier har tillsammans 19 av 41 mandat i fullmäktige.

Ledamöter 2018-2022

Kommunfullmäktige består av följande ledamöter under mandatperioden 2018-2022:

Ordförande

Bo Mazetti-Nissen Öppnas i nytt fönster. (M)

Förste vice ordförande

Marie Olofsson Öppnas i nytt fönster. (C)

Andre vice ordförande

Helen Bengtsson Öppnas i nytt fönster. (S)

 

Kristdemokraterna (2 mandat)

Karl-Henrik Wallerstein
Gun-Britt Cedergren

Miljöpartiet de gröna (1 mandat)

Michael Öberg

Vänsterpartiet (2 mandat)

Ulla-Britt Andreasson
Predrag Jankovic

Utan partitillhörighet

Börje Tranvik

* Sverigedemokraterna tilldelades 5 mandat efter valet 2018. För ett av partiets mandat har dock ingen ledamot kunnat utses och ett mandat tilldelades Börje Tranvik som är utan partitillhörighet .

Till toppen