Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunala bolag

Älmhults kommun har verksamhet i sex kommunala bolag. Kommunen äger merparten av sina hel- och delägda bolag indirekt genom moderbolaget Elmen AB, bolaget SSAM AB ägs dock direkt av kommunen. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser som speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. 

Organisationsskiss över de kommunala bolagen

_________________________

Elmen AB

Elmen AB är kommunens moderbolag och det äger de övriga hel- och delägda kommunala bolagen.

Elmen AB är länken mellan Älmhults kommun och de olika verksamhetsbolagen och ska arbeta med att styra, samordna och effektivisera hela bolagsstrukturen. Bolaget kan också arbeta med finansieringsfrågor och övergripande kompetensförsörjning för övriga kommunala bolag.

VD

Susann Pettersson, kommunchef

Styrelse 2019-2023

Elizabeth Peltolaöppnas i nytt fönster (C), ordförande
Eva Ballovarreöppnas i nytt fönster (S), vice ordförande
Sonja Emilssonöppnas i nytt fönster (M)

Suppleanter

Soili Lång-Söderberg (M)
Stefan Jönssonöppnas i nytt fönster
(S)
Tomas Harrysson (C)

KONTAKT

Elmen AB

Telefon 0476-550 00

Postadress

Elmen AB
Box 500
343 23 Älmhult

_________________________

Älmhultsbostäder AB

Älmhultsbostäder är ett helägt bostadsföretag med lägenheter runt om i kommunen.

Älmhultsbostäder står för en stor del av bostadsförsörjningen i Älmhults kommun och tillhandahåller även lokaler för handel- och servicenäringar som vill etablera sig i kommunen. Älmhultsbostäder ska bidra till kommunens övergripande mål genom att bygga attraktiva hyresrätter och skapa en god boendemiljö.

VD

Peter Niklasson, 0476-554 25, peter.niklasson@almhultsbostader.se

Styrelse 2019-2023

Leif Johanssonlänk till annan webbplats (C), ordförande
Helen Bengtssonlänk till annan webbplats (S), vice ordförande
Tord Åkessonlänk till annan webbplats (M)
Irene Svenssonlänk till annan webbplats (S)
Staffan Fermlänk till annan webbplats (S)
Claes Lindahllänk till annan webbplats (C)
Lars-Gunnar Gustafssonlänk till annan webbplats (L)

Suppleanter

Tomas Simonssonlänk till annan webbplats (M)
Fredrik Danielssonlänk till annan webbplats (M)
Kristina Spjut Sahlberglänk till annan webbplats (S)
Roland Johanssonlänk till annan webbplats (S)
Håkan Hultlänk till annan webbplats (C)
Yvonne Jonssonlänk till annan webbplats (C)
Carl-Bertil Bertilssonlänk till annan webbplats (V)

KONTAKT

Älmhultsbostäder AB

Växel telefon 0476-554 20

Postadress

Älmhultsbostäder AB
Köpmangatan 27
343 30 Älmhult

Älmhultsbostäders webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_________________________

Älmhults Näringsfastigheter AB

Älmhults Näringsfastigheter, ÄNAB, är ett helägt fastighetsbolag som köper, äger, bebygger, hyr ut, förvaltar och säljer fastigheter som är avsedda för näringsverksamhet. Älmhults Näringsfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Älmhultsbostäder AB.

Älmhults Näringsfastigheter arbetar för att främja näringslivsutvecklingen i Älmhults kommun genom i första hand lokal- och fastighetsförsörjning.

VD

Leif Johansson

Styrelse 2019-2023

Fredrik Danielsson (M)länk till annan webbplats, ordförande
Åke Karlsson(länk till annan webbplatsS), vice ordförande
Kenneth Emilssonlänk till annan webbplats (M)
Lars Ingvertlänk till annan webbplats (S)
Ingemar Johnssonlänk till annan webbplats (C)

Suppleanter

Jakob Willborglänk till annan webbplats (M)
Dan Blixtlänk till annan webbplats (M)
Birgitta Nilssonlänk till annan webbplats (S)
Monika Nilssonlänk till annan webbplats (S)
Claes Lindahllänk till annan webbplats (C)

KONTAKT

Älmhults Näringsfastigheter AB

Telefon 0476-554 20

Postadress

Älmhults Näringsfastigheter AB
Köpmangatan 27
343 30 Älmhult

_________________________

Älmhults Terminal AB

Älmhults Terminal AB, ÄTAB, är en kombiterminal i Älmhult där bland annat omlastning av containrar sker mellan järnvägsvagnar och lastbilstransporter/lager.

ÄTAB är idag den fjärde största inlandsterminalen sett till antal containerlyft om året. ÄTAB samägs av Elmen AB (51 procent) och IKEA AB (49 procent).

Kontakt Älmhults kommun

Paul Robertsson, planeringschef, telefon 0476-551 41.

Styrelse

Elizabeth Peltolalänk till annan webbplats (C), ordf, Älmhults kommun
Eva Ballovarrelänk till annan webbplats (S), Älmhults kommun
Anders Lundh, IKEA AB

Suppleanter

Stefan Jönssonlänk till annan webbplats (S), Älmhults kommun
Peter Larsson, IKEA AB
Louise Manestam, IKEA AB

KONTAKT

Älmhults Terminal AB

Telefon 0476-550 00

Postadress

Älmhults Terminal AB
Box 500
343 23 Älmhult

_________________________

ElmNet AB

ElmNet AB är ett helägt bolag som har som uppdrag att i egen regi och/eller i samverkan med så kallade byanätsföreningar bygga ut fibernätet i Älmhults kommun.

ElmNet AB arbetar för att erbjuda företag och privatpersoner i kommunen möjlighet att ansluta sig till snabb och stabil bredbandsuppkoppling.

VD

John-Arne Sandström, telefon 0476-552 53.

Styrelse 2019-2023

Bo Mazetti-Nissenlänk till annan webbplats (M), ordförande
Kent Ballovarrelänk till annan webbplats (S), vice ordförande
Tord Åkessonlänk till annan webbplats (M)
Britta Croonalänk till annan webbplats (S)
Marie Olofssonlänk till annan webbplats (C)

Suppleanter

Jens Jörgensenlänk till annan webbplats (M)
Elof Danielssonlänk till annan webbplats (M)
Håkan Peterssonlänk till annan webbplats (S)
Ingemar Nilssonlänk till annan webbplats (C)
Michael Öberglänk till annan webbplats (MP)

KONTAKT

ElmNet

Telefon 0476-555 51
E-post elmnet@almhult.se

Postadress

ElmNet AB
Box 500
343 23 Älmhult

ElmNets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

_________________________

Södra Smålands Avfall och Miljö

Älmhults kommun äger 12 procent av bolaget Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) som har hand om bland annat sophämtningen i Älmhults, Lessebo, Markaryds, Tingsryds och Växjö kommuner.

Mer information om bolaget finns på SSAM:s hemsidalänk till annan webbplats.

Till toppen