Protokoll för kultur- och fritidsnämnden 2020-06-18

Anslagsdatum: 2020-06-23

Anslaget tas ner: 2020-07-15

Protokoll: Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2020-06-18PDF (pdf, 1 MB)

Datum för sammanträdet: 2020-06-18

Publicerad: