Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Detaljpaner

Samråd detaljplan för del av Äskya 1:27 m. fl., Furulund i Älmhults tätort och kommun

Förslaget finns tillgängligt för samråd 9 november –7 december 2020. Planområdet ligger i östra Älmhult, norr om Älmhults handels­plats. Detaljplanen upprättas med syfte att skapa möjlighet för Älmhults tätort att genom en blandad bebyggelse expan­dera åt öster. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Detaljplanen med alla tillhörande planhandlingar finns tillgängliga på www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner. Förslaget finns även tillgängligt i kommunens reception och på Älmhults bibliotek.

Lämna dina synpunkter på planförslaget via mail till ks@almhult.se eller brev till Älmhults kommun, kommunsty­relsen, Box 500, 343 23 Älmhult senast den 7 december 2020. Synpunkter ska lämnas skriftligen med namn och adress.

Har du frågor eller vill diskutera planförslaget är du välkommen att kontakta oss.

Malin Svensson, tfn 0476-554 51, e-post: malin.svensson1@almhult.se,
Karin Wennberg, tfn 0476-551 57, e-post: karin.wennberg@almhult.se,
Arpine Minasyan, tfn 0476-551 54 eller Paul Robertsson, tfn 0476-551 41.

Publicerad: